sk

PARTNERSKÉ KLUBY

Projekt partnerských klubov má za cieľ nadviazať na fungujúce systémy tak ako je to v okolitých štátoch. Hlavnou myšlienkou je centralizovanie detí v partnerských kluboch a vytvorenie tak širokej mládežníckej základne. Tento projekt úplne zapadá do nadstavenej koncepcie výchovy a podpore detí pri ich športovaní. Vývoj jedinca je veľmi individuálny ako po fyzickej, tak hlavne mentálnej stránke. Niektorí hráči sú na prechod do vrcholového futbalu psychicky pripravení až v neskoršom veku, a preto je pro všetky strany dôležité, aby sa hráč rozvíjal v partnerskom klube a jeho prechod bol správne načasovaný. Predpokladom a pilierom vzájomnej spolupráce je vzájomná dôvera a komunikácia v spolupráci trénerov FC JUVENTUS s trénermi partnerských klubov za účelom spoločnej metodiky rozvoja hráčov. Chceme byť najlepší, chceme byť najlepší spolu s vami, chceme pomôcť vám, abyste na svojej úrovni boli najsilnejší. Všetko podľa našeho hesla: "Spolu sme silnejší!" Momentálne máme pilotnú spoluprácu s klubmi FK Trnové, TJ Tatran Bytčica, OFK Hôrky, TJ Zástranie, ŠK Podhorie a rokujeme s ďalšími klubmi.