ČLENSTVO FŠJ

Na základe elektronickej prihlášky v KIS (Klubový informačný systém) sa stáva dieťa dobrovoľne vo veku od 3 do 15 rokov členom projektu Futbalová škola JUVENTUS. Členské platí na jednu sezónu od AUGUSTA do JÚLA. Výška členského je vždy stanovená na patričnú sezónu. Členské nie je viazané na počet tréningov, či zápasov/turnajov. Je to ročný poplatok, ktorý treba uhradiť aj, keď je splatné na dva krát. Upozorňujeme, že členské za obidva polroky treba zaplatiť aj v prípade ak dieťa prestane trénovať vo FŠJ. Tak isto sa členské nevracia v prípade, že dieťa v priebehu roku prestane navštevovať FŠJ. Ďakujeme za porozumenie.

ČLENSTVO FŠJ

Ročné členstvo U7 - U15 JUVENTUS 1997 - splátka naraz ročne

členstvo platné pre sezónu 2023/2024

360€

Ročné členstvo U7 - U15 JUVENTUS Black and White - splatné polročne

členstvo platné pre sezónu 2023/2024

360€

Ročné členstvo U6 JUVENTUS 1997 - splatné naraz ročne

členstvo platné pre sezónu 2023/2024

180€

Ročné členstvo U6 JUVENTUS Black and White - splatné polročne 

členstvo platné pre sezónu 2023/2024

180€

BAVÍME SA FUTBALOM - projekt určený pre ZŠ a MŠ - splatné ročne

členstvo platné pre sezónu 2023/2024

50€

Finančné prostriedky z členských poplatkov sa používajú na činnosť klubu FC JUVENTUS a jeho projektov, ako je FŠJ, BSF, na úhradu mzdových nákladov, režijných nákladov, správu a údržbu hracích plôch, prenájom hracích plôch, energie, rozvoj infraštruktúry, dopravy na MZ, materiálno - technické zabezpečenie.