VZŤAHY S INVESTORMI

Naším cieľom pri zabezpečení činností pre deti je korektná spolupráca s čo najviac partnermi, ktorí pochopili filozofiu JUVENTUS a majú záujem o podporu detí pri ich športovo - sociálnom rozvoji. Pre napredovanie naplnení cieľov je dôležitá spolupráca s partnermi na všetkých úrovniach.

VÝROČNÉ SPRÁVY:
Bude doplnené

SPONZORSKÉ ZMLUVY:
Bude doplnené

DAROVACIE ZMLUVY:

Bude doplnené

DAROVANIE 2% Z DANÍ:

bude doplnené

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

bude doplnené

Profil klubu: JUVENTUS pôsobí v oblasti športu futbalu a hlavnou činnosťou je podporovať správne využívanie voľného času v kolektíve rovesníkov a zážitok zo vzájomného priateľstva. Organizovať početné stretnutia a aktivity športového a kultúrneho charakteru. Vytvárať všestranné podmienky pre účasť svojich členov v rekreačnom a výkonnostnom športe. Účasť na domácich a medzinárodných futbalových súťažiach a organizovanie zápasov a turnajov. Hlavným zdrojom príjmov sú členské poplatky, dary a sponzorské príspevky. Príjmy klubu môžu byť aj z grantov, dotácií mesta, VÚC, štátu a jednotlivých futbalových zväzov.

STANOVY KLUBU:
Bude doplnené

KALENDÁR:

Prinášame Vám kalendár klubových udalostí v roku 2021

Plán práce správnej rady na rok 2021:

  • 17.01.2021 zasadnutie správnej rady
  • 07.04.2021 zasadnutie správnej rady
  • 14.07.2021 zasadnutie správnej rady
  • 27.10.2021 zasadnutie správnej rady

KONTAKT PRE SPONZORSKÚ SPOLUPRÁCU:

  • Adresa: Školská 49, 010 04 Žilina 4
  • Telefón: +421 917 784 130
  • e-mail: futbalovaskolajuventus@gmail.com

MARKETINGOVÁ SPOLUPRÁCA:

  • futbalová škola JUVENTUS s.r.o. | reklamná  a digitálna agentúra
  • Adresa: Pod Vinicou 264/9, 010 04, Žilina
  • Kontakt: 0917 784 218, fsjsro@gmail.com, www.fsjsro.sk