KLUB FC JUVENTUS ŽILINA

O NÁS


FC Juventus je občianske združenie a cieľom klubu je poskytnúť deťom, čo najlepšie športové vyžitie, zábavu tým, že pokračuje v tradícii organizovania futbalovej školy, ktorá bola založená v roku 1997 a dala prvé kroky v prípravke dnes už aj ligovým futbalistom. Tento cieľ sa dosahuje na základe presných pravidiel, ktoré sú uvedené v etickom kódexe klubu a sú dodržiavané všetkými zamestnancami klubu a ich partnermi a konzultantmi. Medzi hlavné princípy patrí túžba podporovať etiku v športe a zachovávať maximálny rešpekt voči deťom, ich rodičom, fanúšikom a všetkým športovým nadšencom. Juventus sa tiež usiluje udržiavať stabilné vzťahy s investormi, rodičmi a podporovateľmi myšlienky futbalovej školy s pomocou rôznych projektov, ktoré zviditeľňujú značku klubu.


NÁŠ CIEĽ


Cieľom je vytvoriť v spolupráci s partnermi priestor, kde môžu deti rozvinúť svoj športový talent v prostredí inšpirovanom hodnotami športu a rešpektovania princípov. FŠJ prostredníctvom projektu BSF má záujem zapojiť, čo najviac detí bez rozdielu pohlavia, talentu a fyzických dispozícií do školského futbalu. Chce zlepšiť vzdelávanie a metodickú koordináciu s trénermi v kategóriách prípraviek. V úzkej spolupráci s riaditeľmi škôl a materských škôl vytvárať, čo najlepšie podmienky pre tréningovú činnosť detí priamo na školách.


PROJEKT FŠJ

Projekt Futbalovej školy Juventus (FŠJ) bol zahájený v roku 1997 a je zameraný na všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov to znamená kategória PRÍPRAVKY, MLADŠÍ a STARŠÍ ŽIACI. Je to projekt zameraný pre spádovú oblasť Žilinského okresu, kde sa šikovné deti zapojené do projektu Bavíme sa futbalom (BSF) vzdelávajú vo futbalových zručnostiach. Pri výchove detí spolupracujem s klubmi na oblastnej úrovni a so všetkými futbalovými zväzmi po stránke vzdelávania a podľa zásad a kritérií, ktoré vychádzajú z technických, športových a vzdelávacích materiálov JUVENTUS.

VEDENIE FC JUVENTUS

DANIEL KOVÁČIK

predseda správnej rady

PETER HNÁT

riaditeľ FC JUVENTUS

Ing. ĽUBOMÍR BELICA

podpredseda správnej rady

ZUZANA KOVÁČIKOVÁ

tajomník správnej rady/administratívny pracovník

KATARÍNA ČIŽMÁROVÁ

účtovník klubu

Róbert Coma

riaditeľ mládeže