ROZPIS ŠPORTOVÍSK

AKTUÁLNY ROZPIS ŠPORTOVÍSK FC JUVENTUS

LETNÁ PRESTÁVKA

IHRISKO DIVINKA

IHRISKO KASÁRNE

TELOCVIČNA ZŠ ZÁVODIE

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 12x20m ZÁVODIE

UMELÁ TRÁVA MALÁ 15x30m ZÁVODIE

PRÍRODNÁ TRÁVA 45x80m ZŠ Závodie