Ďalšie ihrisko tesne pred dokončením

26.08.2023

Ako sa môžete dočítať v klubovom magazíne Hurrá Juventus č.1, kde píšeme o tom, že pracujeme na zlepšovaní infraštruktúry pre športovanie detí a klubový život prinášame Vám skvelú správu. Multifunkčné ihrisko na ZŠ Závodie je tesne pred dokončením. Minulý a tento týždeň boli osadené stĺpy na osvetlenie a natiahnuté ochranné siete. Na pláne je  zabetónovanie plôch na osadenie basketbalových košov a dokončiť inštaláciu osvetlenia. Chceme poďakovať  firme TATRING, s.r.o., ktorá vzorne uvedené práce vykonala v rámci sponzorského plnenia. Postupne sa bude pokračovať v dorobení šatní v Divinke a klubovne, či  druhého ihriska s umelou trávou na ZŠ Závodie.