DESAŤ HRÁČOV V NOMINÁCIACH VÝBEROV SsFZ NA KONTROLNÉ ZRAZY.

30.04.2024

Nomináciu výberu SsFZ 2010 "GRASSROOTS" ObFZ Žilina, ObFZ Čadca na kontrolný zraz – výberový zápas (1PZ) v Kysuckom novom Meste dňa 07. mája 2024 (utorok).

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 07. mája 2024 o 08.30 hod. v areáli futbalového štadióna MŠK Kysucké nové Mesto.

Cestovné bude hráčom preplatené vo výške cestovného hromadnou dopravou.

Ukončenie akcie je plánované na utorok 07. mája 2024 do 12.00 hod. v Kysuckom novom Meste. 

Program:

08.30 zraz v Kysuckom novom Meste, 09.30 výberový zápas, výber SsFZ 10´"GRASSROOTS"

SsFZ - Stredoslovenský futbalový zväz v rámci programu rozvoja talentovaných hráčov v prostredí "GRASSROOTS" a SFZ - Slovenský futbalový zväz v programe PPTF ( Program podpory talentovaných futbalistov ), ktoré sú určené výhradne pre hráčov mimo UTM – útvar talentovanej mládeže a Akadémie, organizuje prvé Kontrolné zrazy – výberové zápasy určené pre kategórie U14 ( 2010 ) a U13 ( 2011 ). Tieto akcie sú uvedené v úradných správach od 01.03.2024 pod Komisiou mládeže v odseku – Regionálny tréner mládeže. Kontrolné zrazy – výberové zápasy sú súčasťou prípravy na Regionálny turnaj 4 regiónov, ktorý organizuje SFZ – Slovenský futbalový zväz v NTC Poprad v dňoch 03.09. – 05.09.2024. V mesiaci máj prebehnú vo všetkých regiónoch medzi oblastné Kontrolné zrazy – výberové zápasy. V mesiaci jún vybraní hráči budú pokračovať na Kontrolných zrazoch – výberových zápasov pre ZA kraj a BB kraj. Posledné kolo výberu prebehne v mesiaci august medzi výbermi ZA kraja a BB kraja a vybratí háči sa zúčastnia Regionálneho turnaja v NTC Poprad v kategóriách U14 ( 2010 ) a U13 ( 2011 ). V mesiaci jún prebehnú LFK – letné futbalové kempy pre kategóriu U12 ( 2012 ) a U13 ( 2011 ). LFK pre U13 ( 2011 ) je tiež súčasťou prípravy na RT v NTC Poprad.

Nomináciu výberu SsFZ 2011 "GRASSROOTS" ObFZ Žilina, ObFZ Čadca na kontrolný zraz – výberový zápas (1PZ) v Kysuckom novom Meste dňa 07. mája 2024 (utorok).

Zraz nominovaných hráčov je v utorok 07. mája 2024 o 12.00 hod. v areáli futbalového štadióna MŠK Kysucké nové Mesto.

Cestovné bude hráčom preplatené vo výške cestovného hromadnou dopravou.

Ukončenie akcie je plánované na utorok 07. mája 2024 do 15.00 hod. v Kysuckom novom Meste.

Program:

12.00 zraz v Kysucké nové Mesto, 13.00 výberový zápas, výber SsFZ 11´"GRASSROOTS"