Znova môžete venovať 2%, alebo 3% z Vašich daní pre DETI, ktoré sa bavia futbalom

24.04.2024

Opäť prichádza obdobie, kedy máte možnosť poukázať 2%, alebo 3% z Vašich daní pre futbalistov Futbalovej Školy JUVENTUS, ktorí sa BAVIA FUTBALOM.

Podporou vášho podielu z dane z príjmov (2%, alebo 3%) umožníte aj naďalej vytvárať a zlepšovať podmienky pre rozvoj mladých športovcov a nových talentov.

PREČO FUTBALOVÁ ŠKOLA JUVENTUS?

Vo futbalovej škole JUVENTUS sa dostáva pod vedením kvalitných a kvalifikovaných trénerov možnosť rozvoja mladým športovcom momentálne od 3 do 15 rokov. Deti sú zaradené v kategóriách od U6 až po U15 a prinášajú viditeľné športové výsledky a aj početné zastúpenie našich odchovancov v žiackych kategóriách MŠK Žilina, čo nás robí výnimočnými v okrese Žilina.

ÚDAJE PRE TENTO ROK:

Názov: FC JUVENTUS ŽILINA

IČO: 42219175

Právna forma: Občianske združenie

Ulica: Tajovského 1999/17

Mesto: Žilina

PSČ: 01001

Bankový účet: SK45 8330 0000 0021 0115 0621, FIO banka, a.s.

REGISTER: https://www.notar.sk/prijimatelia/?applicantName=&applicantIco=42219175&applicantResidenceCity=&tax-collector-search=H%C4%BEada%C5%A5

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ za rok 2023.
  2. Do Vyhlásenia doplňte svoje osobné údaje, sumu dane v zmysle potvrdenia o zaplatení dane a následne sumu vo výške 2% resp. 3% (ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte k tomu potvrdenie, ktoré je potrebné priložiť).
  3. Takto vyplnené a podpísané tlačivá (Potvrdenie a Vyhlásenie + Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ak je) doručte do 29.04.2024 riaditeľovi mládeže - 0907175143 a my ich za Vás odovzdáme na daňový úrad, prípadne Vy ich môžete odovzdať, odoslať na Daňový úrad, najneskôr do 30. 04. 2024. Ak sa rozhodnete doručiť tlačivá na Daňový úrad sami, poprosíme Vás o zaslanie kópie Vášho vyhlásenia na našu e-mailovú adresu ekonomfsj@gmail.com, aby sme vedeli jednoduchšie identifikovať našich podporovateľov.

Ak sa nechcete trápiť administratívnymi úkonmi, doručte nám Vaše Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ za rok 2023 s podpísaným Vyhlásením do 20. 04. 2024 riaditeľovi mládeže p. Comovi Róbertovi - kontakt: mobil 0907175143, email: rbert.coma@gmail.com, a my to za Vás zariadime.

ĎAKUJEME.